Written by Lykke Simonsen
Overvægt og fedme
En historisk smagssag
i nutidigt perspektiv

Overvægtigt træ
Hvad er overvægt?

Vægt og ikke mindst overvægt og fedme har til alle tider været noget af en smagssag,

fra “Venus von Willendorf”, over Rubens “Tre Gratier” til tressernes “Twiggy”.

Venus von Willendorf De Tre Gratier Twiggy
En gang var sul på kroppen sikkert en hjælp til bedre modstandskraft og længere levetid. I stenalderen levede mennesker alligevel næppe meget længere end 35 - 40 år. I dag har vores udfordringer ændret sig, så for meget sul undervejs alligevel ender med at spille en negativ rolle i den sidste ende af livet og måske ender med at koste på både livslængde og kvalitet.

Der er en generel enighed i dag blandt både læger og lægfolk om, at vægten spiller en rolle og giver et fingerpeg om, hvor godt helbredet er i det lidt større perspektiv, og om risikoen for at blive ramt af bestemte sygdomme og for tidlig død.

Body Mass Index (BMI = vægten divideret med kvadratet på højden = kilogram/kvadratmeter) blev ved sin introduktion i 1972 beskrevet som “om end nok ikke fuldt tilfredsstillende, så alligevel lige så godt som et hvilket som helst andet vægt-indeks, brugt som mål for relativ fedme”.

Det, vi nok i virkeligheden bør interessere os mest for, er fedtet mellem organerne. Men når vi i det daglige taler om idealer, helbred, vægt og slankekure, er BMI alligevel nemmere at enes om.

Så indtil videre er BMI et mål vi anvender flittigt her på Lykkefeens sider og i den daglige kommunikation med klienter.

Siden 1972 har man været nødt til at erkende, at etnicitet spiller en rolle, og at da mennesker ikke er helt fysisk ens overalt på jorden, så er der også fornuft i at bruge lidt forskellige grænser, når man skal vurdere hvilket BMI, der bedst passer til den enkelte. Bare på et enkelt kontinent vil der være stor indbyrdes forskel på folkeslagenes fysiske fremtoning. Og mellem kontinenterne vil forskellene i nogle tilfælde være endnu større. Således giver det ikke helt mening at forstokket anvende de samme BMI-grænser på en spinkel japaner og en Central Afrikaner med gennemsnitligt langt kraftigere muskulatur og knoglebygning.

Undtagelser er der selvfølgelig mange af.

Hvis man hele tiden skal tage højde for alle de forannævnte forbehold og fejl ved BMI-tallet, så vil det blive umådeligt svært at tale sammen i det daglige. Så med mindre andet er nævnt, så taler vi her altid om det simple BMI-mål uden alle de øvrige dikkedarer. Er man etnisk dansk, regnes man ifølge WHO for overvægtig, hvis BMI ligger over 25, altså i det orange område og fed er man, når BMI er over 30.
Er man etnisk dansk, regnes man ifølge WHO for overvægtig, hvis BMI ligger over 25, altså i det orange område.